Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Snabblänkar

UPPDRAGSBESKRIVNING

Vi är en framtidsinriktad resebyrå vars uppdrag är att ge våra kunder en unik, lokal upplevelse och att lägga till aktiviteter i vårt lokala utbud. Vi gör detta samtidigt som vi främjar kulturellt och miljövänligt engagemang genom nära förbindelser med lokala leverantörer. Vi ser det som vår plikt att arbeta direkt med leverantörer, kunder och samhället i stort och främja hållbarhet genom utbildning och bevarande av kultur- och naturresurser på våra destinationer.

HUD D.O.O.O:S HÅLLBARHETSPOLICY.

Vi är måna om att skydda miljön och minska vår negativa påverkan på naturen. Vi förbinder oss att agera på följande sätt för att bevara miljön:

 • respektera miljöskyddslagstiftningen,
 • övervaka vår verksamhets inverkan på miljön,
 • uppfylla de mål och åtgärder som fastställs i hållbarhetspolicyn,
 • Utbilda de anställda om vår hållbarhetspolicy, våra mål och åtgärder.
 • informera gäster och leverantörer om våra ansträngningar för att minska de negativa effekterna av vår verksamhet på miljön och uppmuntra dem att delta och stödja oss,
 • främja hållbar rörlighet och andra miljövänliga metoder bland våra anställda.

Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt följande områden:

ENERGIFÖRBRUKNING.

Vårt företag har åtagit sig att kontinuerligt förbättra sin energiprestanda och minska sina växthusgasutsläpp.

För att uppnå målen kommer företaget att:

 1. Minska energibehovet i hela verksamheten:

Vitvaror och elektronik - Köp energieffektiva produkter och använd dem effektivt. Använd en avancerad strömbrytare för att minska "vampyrbelastningen" -> el som går till spillo när elektronik inte används. Belysning -> Köp energieffektiva produkter, använd dem effektivt och införliva mer dagsljus i vårt kontor med hjälp av energieffektiva fönster och takfönster. Elektrisk uppvärmning och kylning av lokaler -> Köp energieffektiva elektriska system och använd dem effektivt. Isolera och lufttäta vårt kontor ordentligt. Elektrisk vattenuppvärmning -> Köp en energieffektiv elektrisk varmvattenberedare och använd den effektivt eller välj en energieffektiv varmvattenberedare som inte använder elektricitet.

 1. Använda energi mer effektivt
 2. Källa till energiförsörjning från förnybara energikällor.
 3. Övervaka, mäta och rapportera uppgifter om energiförbrukning och energiproduktion.
 4. Främja medvetenheten om ansvaret för energibesparing hos all personal, alla elever och entreprenörer.

Vi hyr lokaler i en kontorsbyggnad med miljövänlig arkitektur som drastiskt minskar energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser genom ett omsorgsfullt materialval och en felfri teknik. Ventilerad aluminiumfasad med värmeisolering, flerskiktsglas, möjlighet att öppna fönster, ett centralt kontrollsystem för övervakning av kylning/uppvärmning och fjärrvärme bidrar ytterligare till låga driftskostnader.

VATTENFÖRBRUKNING

På Hud d.o.o. använder vi vatten försiktigt. Det finns färgglada klistermärken bredvid båda kontorskranarna som uppmuntrar vår personal att spara vatten.

AVFALLSHANTERING.

Vi strävar efter att minska mängden avfall som produceras på kontoret, särskilt mängden plast. I detta syfte köper vi varor utan eller med lite
förpackning. Varor köps i bulk när det är möjligt. Vi sorterar också vårt avfall (papper, plast och förpackningar, glas), som sedan slängs i lämpliga containrar i staden och återvinns.

FÖRBRUKNING AV ANDRA RESURSER (PAPPER)

Hud d.o.o.o. minskar pappersförbrukningen genom att fokusera på digital marknadsföring och onlinekommunikation. Utskrift av det återstående materialet planeras noggrant och exakt för att undvika rester av oanvänt material. Vi använder certifierat återvunnet papper.

PERSONALPOLITIK

I vårt företag ser vi till att det råder goda arbetsförhållanden. Vi respekterar nationell och internationell lagstiftning om arbete och mänskliga rättigheter. Personalen får regelbundna utbildnings- och träningsprogram och är medveten om företagets hållbarhetspolicy, mål och åtgärder.

INKÖPSPOLICY

På vårt företag Hud d.o.o. är vi medvetna om att vi genom att köpa lokala varor och tjänster bidrar vi till lokalsamhällets välbefinnande. Vår inköpspolicy prioriterar därför lokala produkter, liksom miljömässigt ansvarsfulla produkter och produkter med hållbarhetscertifikat (rättvis handel, ekologiskt, FSC etc.).

ÖVERGRIPANDE SYFTE

Vi vill dela vår passion för Slovenien och vår kunskap om dess natur, historia och människor med våra gäster genom att erbjuda hållbara resor som är lönsamma för vårt företag och gynnar lokalsamhällen och miljön.

SAMHÄLLEN OCH KULTUR

- Driver och stöder naturskydds- och utbildningsprojekt samt ger till och stöder välgörenhetsorganisationer och initiativ i de besökta samhällena.

- Genomföra turer för att maximera fördelarna med kulturarvet i de besökta samhällena och ge dem incitament att bevara och skydda sin kultur.

- Utveckla värdsamhällenas kapacitet att försörja sig genom turism genom att hjälpa dem att ingå i ett turistnätverk, förstå branschen och få marknadstillträde.

EKONOMISKT ANSVAR

- Håll pengarna lokalt genom att (så mycket som möjligt) köpa lokalt och bo på familjeägda pensionat och hotell.

- Skapa inkomstbringande aktiviteter genom att anställa, utbilda och uppmuntra lokalbefolkningen att delta i genomförandet av våra turer och aktiviteter.

- Uppmuntra våra gäster att köpa lokala hantverksprodukter och tjänster.

MILJÖANSVAR.

- Erbjuda miljövänliga turer av hög kvalitet genom vår ledande strategi för att utbilda våra guider så att de uppfyller internationella standarder för guidning.

- Öka medvetenheten hos lokalsamhällena om vikten av att skydda Sloveniens naturtillgångar.

- Stödja och ta initiativ till lokala återbeskognings- och bevarandeprojekt.

TURISMNÄRINGEN

- Förespråka ett ansvarsfullt tillvägagångssätt för utveckling av turism.

VÅRT TEAM

- Ge våra unga medarbetare en givande arbetslivserfarenhet.

- Personliga mål: Vi fortsätter att stödja personalen i arbetet med personliga mål.

- Flexibelt arbete: Vi fortsätter att erbjuda en flexibel arbetsmiljö och hittills har alla anställdas önskemål om att ändra sina arbetsmönster godkänts.

- Utbildning: 50% bidrag till utbildningskostnader för 2 nya guider senast 2023.

VÅRA KUNDER

- Förbättra kommunikationen kring de ansvarsfulla aspekterna av våra turer.

- Uppmuntra våra gäster att bidra till att stödja lokala barn från behövande familjer. Uppnå 10 000 euro i donationer senast 2024.

PRIS FÖR RESEPARTNER

Travelife Partner-utmärkelsen är ett erkännande av vårt engagemang för social och miljömässig hållbarhet. Vi uppfyller, baserat på en verifierad självbedömning, mer än 100 kriterier som rör hållbarhetshantering, kontorsverksamhet, samarbete med leverantörer och kundkommunikation. Vi arbetar för ytterligare förbättringar och siktar på att så småningom nå det tredjepartsgranskade Travelife Certified-stadiet.

Hud d.o.o.-teamet är glada att kunna meddela att vi är engagerade med Travelife för researrangörer och resebyråer system. Travelife är ett internationellt erkänt, av GSTC-Global Sustainable Tourism Council ackrediterat utbildnings-, förvaltnings- och certifieringsprogram för hållbar turism. Det är ett certifieringsprogram i tre steg för researrangörer och resebyråer: (1) Travelife Engaged, (2) Travelife Partner och (3) Travelife Certified.

Vi strävar efter att bli Travelife Partner och efter ytterligare förbättringar för att så småningom uppfylla Travelife Certified-kriterierna.

Våra resultat på hållbarhetsområdet finns samlade i denna Hållbarhetsrapport.

För frågor och kommentarer om hållbarhetspolicyer, vänligen kontakta oss på [email protected]

Vi erbjuder ett brett utbud av de bästa sakerna att göra i Slovenien, från cykling, vandring, vinteraktiviteter, klättring, grottor, canyoning, forsränning och andra utomhusaktiviteter.
Portföljbolag för Upptäckten av världen.