Villkor för tjänsten

Detta är de allmänna villkoren som gäller för våra bokningar.
Snabba länkar

De allmänna villkoren utgör den grundläggande delen av detta bokningsavtal som ingås mellan HUD d.o.o. (nedan kallat "företaget") och deras kunder. World Discovery är ett paraplymärke för en mängd varumärken som förtecknas på World Discovery-webbplatsen. När kunden genomför bokningen förutsätts det att denne accepterar dessa allmänna villkor. 

Kunden godkänner dessa villkor genom att beställa tjänster från företaget antingen via webbplatsen, e-post, telefon, genom att göra en betalning utan förbeställning eller på något annat sätt.

Kunden är ansvarig för alla kostnader och konsekvenser som kan uppstå på grund av felaktig information som han/hon har lämnat när han/hon bokar.

Företagets varumärke och webbplatsen samt alla dess komponenter (programmeringskod, design, fotografier, text etc.) och alla undersidor är företagets immateriella egendom och skyddas därför av upphovsrätt. All kopiering, användning eller missbruk av varumärket och/eller webbplatsen och dess komponenter är föremål för rättsliga åtgärder i enlighet med lokal lagstiftning.

Vi åtar oss att göra vårt bästa för att tillhandahålla aktuell och korrekt information på företagets webbplats. Vi kan dock inte hållas ansvariga för fel, utelämnanden eller resultat som kan uppnås genom missbruk eller missförstånd av denna information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera fel så snart de kommer till vår kännedom och, mer allmänt, att när som helst och utan förvarning ändra hela eller delar av webbplatsen och dessa villkor utan att ta något ansvar som kan uppstå till följd av detta. De mest aktuella villkoren vid tidpunkten för din avresa kommer att gälla.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte äger. Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för tillhandahållandet av dessa länkar för att få tillgång till dessa webbplatser och externa källor, och kan inte ta något ansvar för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på eller tillgängligt från dessa externa webbplatser eller källor som varken är godkända eller verifierade av vårt team.

Alla bilder är symboliska.

All information som kunden lämnar kommer endast att användas i samband med kundens bokning. Utöver detta kommer den att hållas privat och konfidentiell, utom när det är tillämpligt enligt lag.

All information som lämnas av företaget (webbplatser, reklammaterial, information från andra byråer) är endast informativ och kan komma att ställas in, ändras eller modifieras på grund av tung trafik, force majeure eller andra oförutsedda omständigheter.

Termer som vi använder och deras förklaringar

Paket - Hela servicepaketet som kunden har bokat, t.ex. en rundtur, dagsresa eller semester.

Aktivitet - En enskild aktivitet eller en aktivitet i paketet.

100% Pengarna tillbaka-garanti - Om vi inte kan leverera tjänsten som utlovat och kunden inte är nöjd, ska han/hon meddela klagomålet direkt till vår personal inom 24 timmar efter aktiviteten. Om vi kommer överens om problemet kan kunden få tillbaka pengarna som betalats för den specifika aktiviteten, men inte för hela paketet.

Bästa prisgaranti - Vi försöker erbjuda bästa möjliga priser. Om konkurrenterna erbjuder exakt samma aktivitet eller paket till ett lägre pris försöker vi matcha deras pris om det är möjligt. Detta gäller inte efter att bokningen har bekräftats.

Bokning och betalning

Om kunden bokar mer än 60 dagar före resedatumet för ett paket eller en aktivitet med ett totalpris på 500 € eller mer, kräver vi att en deposition på minst 30% betalas vid tidpunkten för bokningsbekräftelsen och att det återstående beloppet betalas 60 dagar före avresedatumet.

Om kunden bokar inom 60 dagar före avresedatumet ska full betalning ske vid bokningsbekräftelsen.

Betalning måste ske enligt de metoder och tider som anges på webbplatsen om inget annat avtalats.

Vi kan inte garantera att det finns tillgång till det önskade datumet och den önskade tiden innan betalningen eller depositionen har slutförts.

Om full betalning inte har mottagits 60 dagar före avresedatumet förbehåller vi oss rätten att ställa in aktiviteten eller paketet och anse att depositionen inte kan återbetalas, oavsett om kunden har tecknat en avbeställningsförsäkring. 

Om kunden gör en försenad betalning innan bokningen har avbokats av oss, är kunden skyldig att betala en förseningsavgift på 19 € per dag från och med den första dagen efter förfallodagen, om inget annat avtal har ingåtts skriftligen.

Om kunden inte betalar hela beloppet (inklusive eventuella avgifter) inom 7 dagar efter att ha fått en påminnelse förbehåller vi oss rätten att betrakta bokningen som avbokad av kunden.

Om de valda arrangemangen är tillgängliga bekräftar vi en aktivitet eller ett paket genom att utfärda en bekräftelsefaktura. Fakturan skickas till den kund som har bokat aktiviteten eller paketet, oavsett hur många personer som ingår i gruppen. Kunden måste kontrollera fakturan noggrant och kontakta oss omedelbart om någon information som framgår av bekräftelsen eller något annat dokument verkar vara felaktig eller ofullständig.

Avbeställning och/eller ändringar

Följande avbokningsavgifter gäller beroende på tidpunkten för avbokning och den specifika kategorin för kundens bokning:

För schemalagda upplevelser, offentliga eller privata (Vinprovning Ljubljana & Bled, Food Tour Ljubljana, Matlagningskurs Ljubljana):

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 48 timmar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaden återbetalas vid avbokning mindre än 48 timmar före avresa eller vid utebliven ankomst.
 • Vi kan ta emot slutliga ändringar av antalet deltagare fram till 2 dagar före resans startdatum, och när ändringen har bekräftats anses den vara bindande.

För planerade dagsutflykter:

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 48 timmar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaden återbetalas vid avbokning mindre än 48 timmar före avresa eller vid utebliven ankomst.
För flerdagarsresor eller privata dagsresor utan inkvartering:
 • 80% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 31 dagar före avresa.
 • 0% av resans pris återbetalas vid avbokning mellan 10-31 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 10 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.

En-dagsaktiviteter utan logi:

 • 100% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 7 dagar före avresa.
 • 50% av resans pris återbetalas vid avbokning 3-7 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas om avbokningen sker med mindre än 3 dagars varsel före avresa eller om du inte dyker upp.

Flerdagsaktiviteter eller turer utan inkvartering:

 • 90% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 31 dagar före avresa.
 • 50% av resans pris återbetalas vid avbokning mellan 10-31 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 10 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.

Flerdagssemestrar eller flerdagsturer med inkvartering:

 • 95% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 90 dagar före avresa.
 • 75% av resans pris återbetalas vid avbokning mellan 61-89 dagar före avresa.
 • 50% av resans pris återbetalas vid avbokning mellan 31-60 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.

Vandringsturer från hydda till hydda med boende:

 • 50% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 60 dagar före avresa.
 • 25% av resans pris återbetalas vid avbokning mellan 31-59 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.

Paket för svensexor:

 • Depositioner återbetalas inte
 • 50% av resans pris återbetalas vid avbokning upp till 60 dagar före avresa.
 • 25% av resans pris återbetalas vid avbokning mellan 31-59 dagar före avresa.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.

Dags- eller flerdagars båtturer och kryssningar:

 • 300 € eller 30% (beroende på kryssningstyp) icke återbetalningsbar deposition som ska betalas för att boka kryssningen och säkra din plats.
 • 100% av det återstående beloppet återbetalas vid avbokning upp till 90 dagar före avresan.
 • 80% av det återstående beloppet återbetalas vid avbokning mellan 61-89 dagar före avresan.
 • 50% av det återstående beloppet återbetalas vid avbokning mellan 31-60 dagar före avresan.
 • Ingen (0%) av resekostnaderna återbetalas vid avbokning med mindre än 30 dagars varsel före avresa eller vid utebliven ankomst.
 • Observera att varje chartrat fartyg som erbjuds av World Discovery omfattas av sina egna unika regler och villkor. Dessa villkor återspeglar de särskilda egenskaper, faciliteter och risker som är förknippade med varje enskilt fartyg. Det är viktigt att alla potentiella befraktare läser igenom och till fullo förstår de specifika villkor som gäller för det valda fartyget innan ett befraktningsavtal ingås.

I fall av avbokning med obetydliga kostnader för företaget kommer företaget att besluta från fall till fall om huruvida beloppet för avbokningsavgifter ska överföras till en framtida bokning av kunden. Denna kreditering är giltig för resor inom ett år från avbokningsdatumet.

Alla överföringsavgifter, betalningsavgifter (kreditkort) och försäkringskostnader kan inte återbetalas.

Om betalningen gjordes online eller med kreditkort förbehåller vi oss rätten att behålla en 5%-behandlingsavgift vid återbetalning av en avbokning som gjorts av kunden.

Kundens bokning är obligatorisk och därför är det möjligt för kunden att avboka sin bokning endast enligt dessa allmänna villkor.

Även om det är osannolikt kan våra tjänster ställas in eller ändras av företaget på grund av att det inte finns tillräckligt många deltagare eller andra oförutsedda omständigheter. Företaget förbehåller sig rätten att ställa in eller ändra turer. Om en av våra tjänster ställs in eller ändras kommer du att underrättas så snart som möjligt. 

Företaget förbehåller sig rätten att avbryta, ändra eller modifiera alla tjänster utan förvarning, inklusive att ändra eller förändra platser, rutter och priser. I händelse av en ändring kommer företaget att sträva efter att ersätta alternativa arrangemang av jämförbart penningvärde utan kompensation och tar inget ansvar för förlust av nöje till följd av dessa ändringar. Allt detta görs för att våra kunder ska få bästa möjliga upplevelse.

Om du inte kan delta i en tur eller aktivitet, eller om vi inte kan erbjuda en tur eller aktivitet på grund av en omständighet utanför vår kontroll eller en force majeure-händelse, har företaget inget ansvar för avbokningar, och du har inte rätt till någon återbetalning.

När en tur/aktivitet redan har påbörjats erbjuder företaget ingen återbetalning om vår personal bedömer att förhållandena inte tillåter en säker fortsättning i händelse av extremt väder eller annan force majeure.

Vissa aktiviteter och sevärdheter på turerna beror på väder och öppettider, därför förbehåller sig företaget rätten att ändra turprogrammet (resplanen), men försöker informera kunden om ändringen så snart som möjligt. 

Om kunden inte har den utrustning som krävs för en viss tur/aktivitet förbehåller sig företaget eller dess representant rätten att vägra kunden att delta i turen/aktiviteten utan möjlighet till återbetalning. 

Före bokningsbekräftelsen kan kunden kostnadsfritt göra ändringar i bokningen. Vi kommer att försöka tillgodose ändringar och ytterligare önskemål efter bokningsbekräftelsen, men tillgängligheten kan inte garanteras. Företaget förbehåller sig rätten att ta ut extra avgifter vid eventuella bokningsändringar efter det att insättningen har gjorts. 

Paketets innehåll, tjänster och pris ingår i det slutliga erbjudandet. Det slutliga erbjudandet är en bekräftelse på de valda tjänsterna och utgör en del av företagets avtal med kunden. I paketpriset ingår inte (om inget annat avtalats):

 • Valfria (icke obligatoriska/tilläggs) utflykter och besök,
 • Eventuella kostnader för att erhålla och utfärda viseringar,
 • mat och dryck och andra extra tjänster,
 • reseförsäkring,
 • andra tjänster som inte anges i erbjudandet.

Alla typer av specialtjänster på plats (sista minuten med enkelrum, specialkost etc.) ska betalas av kunden och måste beställas i samband med bokningen. Om en kund begär en särskild tjänst under resan/aktiviteten ska han eller hon betala för den direkt till guiden eller företagets representant, i respektive lands valuta. Vi förbehåller oss rätten att höja priset och rätten till avbokning.

Alla priser är i € (euro) om inget annat anges.

Företaget kan begära en höjning av det avtalade priset om följande inträffar efter det att avtalet har ingåtts:

 • En förändring av växelkursen i förhållande till programmets publiceringsdatum,
 • En förändring av transportkostnaderna (bränsle, vägtullar osv.),
 • En förändring av hotell eller avgifterna för flygbolag.

Företaget kan informera kunderna muntligt eller skriftligt om ändringen. Kunden kan avboka resan kostnadsfritt om det ändrade priset är mer än 10% högre, senast inom 48 timmar efter meddelandet. Om kunden inte avbokar resan inom den angivna tidsfristen ska det anses att kunden godkänner det ändrade priset. De offentliggjorda priserna är resultatet av företagets avtal med leverantörer/partners och de motsvarar kanske inte de priser som anges på plats, på kundens destination.

Om kunden är försenad till en aktivitet försöker vi alltid erbjuda dig aktiviteten senare än vad som ursprungligen var planerat, men om detta inte är möjligt kan du inte få någon återbetalning. Om du vet att du kommer att bli försenad ber vi dig att informera oss så snart som möjligt.

Om du av någon anledning vill avsluta en aktivitet i förtid har du inte rätt till återbetalning eller rabatt.

Företaget förbehåller sig den absoluta rätten att avvisa en bokning efter eget gottfinnande, oavsett anledning och när som helst. Kunderna samtycker till att acceptera den auktoritet och de beslut som fattas av våra anställda, guider och närstående företag.

Företaget förbehåller sig rätten att ställa in en resa eller aktiviteter under alla omständigheter, men kommer att försöka undvika detta om det inte är absolut nödvändigt.

Företaget är inte ansvarigt för andra bokningar som kunden gjort hos andra leverantörer, t.ex. turer, transferer, flyg osv. Om resplanen ändras garanterar företaget inte någon tid för turens avgång eller ankomst. 

COVID-19 / Återbetalning vid extrema omständigheter

I händelse av att regeringen stänger gränserna eller andra officiella restriktioner som förhindrar resor till landet på de datum du valt erbjuder vi antingen en kostnadsfri ändring av datumet eller återbetalning (förutom minimala administrativa kostnader, kreditkortsavgifter och eventuella straffavgifter från boendeleverantörerna). Vid ändring av datum förbehåller vi oss rätten att justera bokningspriset i enlighet med eventuella prisändringar för någon del av kundens erbjudande.

Återbetalning

Om företaget ådrar sig någon skyldighet att göra en återbetalning till en kund eller om antingen kunden eller företaget har avbokat resan eller aktiviteten, ska företaget göra denna återbetalning inom den 15:e arbetsdagen från nästa dag för avbokning, när återbetalning sker före resan eller aktivitetens avgång, och inom 30 dagar räknat från dagen efter resan eller aktivitetens slut. Om det finns några kostnader såsom avbokningsavgifter, straffavgifter etc. som företaget redan har betalat eller kommer att behöva betala för tjänster som inte tillhandahålls på grund av avbokning av resan, ska dessa kostnader bäras av kunden.

Kunden ska vara skyldig att begära en skriftlig återbetalning via e-post.

Försäkring

Kunden kan välja att köpa olika avbeställningsförsäkringar vid bokningen för att täcka det totala priset för aktiviteten eller paketet.

Om du inte respekterar betalningsfrister utan föregående meddelande omfattas du inte av avbeställningsförsäkringen.

Företaget återbetalar inte försäkringskostnader och betalningsavgifter.

Grundläggande avbeställningsförsäkring

Kunden får full återbetalning vid avbokning på grund av oförutsedda omständigheter.

Avbeställningsförsäkringen täcker följande: 

Sjukdom - Ett fysiskt eller psykiskt tillstånd som bekräftats av en läkare och som hindrar dig från att delta i det bokade paketet. 

Skada - En kroppsskada som bekräftats av en läkare och som hindrar dig från att delta i det bokade paketet.

Dödsfall - eller dödsfall bland dina nära anhöriga mindre än tre veckor före resans början. 

Villkoret för återbetalning är skriftlig avbokning inom 48 timmar efter att orsaken till avbokningen inträffat.

Kunden som har köpt en avbeställningsförsäkring kan avboka senast 72 timmar före aktivitetens eller paketets start för att få rätt till återbetalning.  

Du måste tillhandahålla den dokumentation som krävs inom 15 dagar efter avbokningen. När vi har mottagit din fullständiga dokumentation och bekräftat dess giltighet kommer vi att återbetala dina pengar inom 90 dagar.

Dokumentationen bör innehålla ett giltigt intyg om oförmåga att resa, av vilket det framgår att kunden inte kunde resa under de datum för vilka aktiviteten eller paketet bokades.

I grupper på 5 eller fler som inte tillhör samma närmaste familj kan högst 30% av gruppmedlemmarna få pengarna tillbaka - om gruppen består av 10 personer kan till exempel högst 3 personer få pengarna tillbaka. 

50% av boendekostnaderna kan inte återbetalas om de avbokas mindre än 45 dagar innan paketet börjar.

Försäkring för avbeställning av premie - Avbeställning av vilken anledning som helst (CFAR)

Kunden får en återbetalning om han/hon av någon anledning avbokar, och beloppet beror på den tidsperiod som avbokningen gäller.

Villkoret för återbetalning är skriftlig avbokning upp till 72 timmar innan aktiviteten eller paketet börjar. 

Företaget garanterar att den maximala kostnaden för avbokning mindre än 45 dagar före paketresans början kommer att vara 30% av boendekostnaden, beroende på boendets avbokningsregler. 

Säkerhet och integritet

Alla kunder ansvarar för sin egen säkerhet och sitt eget välbefinnande. Vi uppmuntrar inte våra kunder att delta i farliga aktiviteter eller att dricka för mycket. Företaget kan inte ta något ansvar om Kunden till exempel dricker för mycket eller ägnar sig åt farliga aktiviteter och drabbas av skada, sjukdom, dödsfall, förlust eller skada till följd av detta.

Alla kunder bör noggrant utvärdera sin fysiska och mentala förmåga att delta i företagets turer innan de bokar. Vid oförmåga kan företaget neka kunden att delta. 

Alla samarbetspartners (inklusive aktiviteter, barer, restauranger, klubbar, boenden...) förbehåller sig rätten att vägra kunden inträde eller avlägsna honom eller henne från aktiviteterna/lokalerna av olika skäl, t.ex. om kunden är berusad, stökig, aggressiv, kränkande eller har ett antisocialt beteende. Företaget tar inget ansvar i sådana fall och återbetalning är inte möjlig under sådana omständigheter. 

Vissa program innehåller alkoholkonsumtion och är endast lämpliga för deltagare som är 18 år eller äldre. Bevis på ålder måste uppvisas vid deltagandet. Som åldersbevis godtar vi endast officiell legitimation som pass, körkort och andra åldersbevis (18 plus). Oacceptabla identitetshandlingar är bland annat fotokopior, studentkort och andra icke-statliga identitetshandlingar.

Genom att göra en bokning godkänner varje kund att företaget har rätt att publicera alla bilder och videor som tagits under programmet (bilderna och videorna kan inkludera varje kund) i reklamsyfte och kommersiella syften. Om kunden inte samtycker till detta bör han/hon ange det innan en tur/aktivitet inleds.

Vi uppmanar alla kunder att teckna en reseförsäkring för att skydda sin ekonomiska investering.

Klagomål

Om kunden har ett klagomål ska han/hon genast meddela reseledaren eller bokningsagenten detta. På så sätt har vårt team möjlighet att rätta till situationen efter utvärdering av klagomålet. Eventuella ändringar av turen för att göra kunden nöjd kan endast göras om klagomålet framförs under turen. Klagomål som framförs vid en senare tidpunkt kommer inte att beaktas. Om klagomålet framförs under resan och problemet förblir olöst måste ett nytt klagomål lämnas skriftligen till företaget inom 24 timmar efter det att resan avslutats.

I vissa fall är företaget en mellanhand mellan kunden och en tjänsteleverantör. Även om vårt team är hängivet att hitta och tillhandahålla endast de bästa tjänsterna för dig kan vi inte hållas ansvariga för misstag, missöden eller försummelser som begås av tredje person. Om det uppstår problem med någon av de tjänster som utförs av vår leverantör/partner måste du lösa det direkt med dem.

Förpliktelser 

Alla kunder måste följa företagets anvisningar som anges i korrespondens, på produktens webbsida/broschyr eller i företagets guide. 

Företaget förbehåller sig rätten att avbryta programmet när som helst om kunden inte följer reseledarens instruktioner och verkar kunna äventyra ett säkert och bekvämt genomförande av resan, och kunden kan uteslutas från hela eller delar av resan. I detta fall har kunden inte rätt till någon återbetalning och måste stå för eventuella extra kostnader som kunden ådrar sig till följd av detta.

Kunderna måste lämna ut all relevant information som kan påverka upplevelsen eller andra kunder. Om viktig information inte lämnas till företaget före upplevelsen och detta orsakar extra kostnader, är kunden skyldig att täcka dessa. 

Alla kunder förväntas följa lokala lagar och förordningar, och om de inte gör det befrias företaget från alla skyldigheter som de annars kan ha enligt dessa bokningsvillkor. Eventuella skador eller förluster som orsakas av kunden är kundens ansvar. Full betalning för sådana skador eller förluster måste betalas vid tidpunkten direkt till leverantören eller företaget. Om kunden underlåter att göra detta kommer han eller hon att vara ansvarig för att uppfylla eventuella krav (inklusive juridiska kostnader).

Alla kunder måste alltid ha en giltig identitetshandling med sig. Enligt lagen är alla medborgare eller besökare i landet skyldiga att ha en giltig legitimation med sig. Om polisen ber kunden att identifiera sig är han eller hon medveten om att han eller hon kan bli åtalad om han eller hon inte gör det. 

Om kunden bokar en tjänst för ytterligare personer måste kunden se till att varje ytterligare person uppfyller de krav som företaget ställer, och att de är medvetna om och samtycker till dessa villkor och eventuella villkor, regler och begränsningar som företaget ställer. 

Om kunden bokar en tjänst för ytterligare en minderårig person, försäkrar och garanterar kunden att han/hon är förälder eller vårdnadshavare till den minderårige. Företaget kan efter eget gottfinnande kräva att kunden undertecknar ett formulär för ansvarsfrihet eller risktagande.

Det är kundens ansvar att informera företaget om eventuella medicinska eller fysiska tillstånd eller andra omständigheter som kan påverka kundens och andra personers förmåga att på ett säkert sätt delta i aktiviteter som ingår i den bokade tjänsten.

Ansvarsfrihet

Företaget är inte ansvarigt för personskador eller egendomsskador till följd av (men inte begränsat till): fysisk ansträngning som kunden inte är förberedd på, naturkrafter (force majeure), kollisioner med cyklar, fotgängare eller bilar, vägförhållanden, inklusive men inte begränsat till avsaknad av sidor och vägbanor som påverkas av väderförhållanden; Resor med flyg, tåg, bil, båt eller andra transportmedel, eller med cykel, skidor, hästar, fotgängare eller andra former av aktiva resor eller äventyrsresor, konsumtion av alkoholhaltiga drycker, oroligheter, terrorism, haveri av utrustning, hög höjd, brist på eller begränsad tillgång till medicinsk vård på avlägsna platser eller otillräcklig medicinsk vård när den väl har tillhandahållits.

Kunder som inte lämnar in en undertecknad ansvarsfrihet före avresa kommer inte att få delta i resan och en vanlig avbeställningspolicy kommer att gälla.

Begränsningar av ansvar

Företaget är inte ansvarigt för kundens extra utgifter, t.ex. måltider, transporter eller extra hotellkostnader som inte ingår i resans pris men som kan krävas för att ta sig till eller från resans början eller slut. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar av rutter och hotell om det är nödvändigt för att förbättra resans kvalitet eller för att tillgodose kundernas bekvämlighet och välbefinnande.

Förlorade tillhörigheter:

Företaget är inte ansvarigt för att kunden förlorar pass, biljetter och andra dokument samt för förlust av eller skador på bagage, personlig egendom eller andra tillhörigheter.

De allmänna villkoren och förhållandet mellan kunden och företaget ska regleras av den lokala lagstiftningen utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Kunden och företaget samtycker till att underkasta sig den behöriga domstolens exklusiva jurisdiktion i Ljubljana, Slovenien.

När kunden slutför eller bekräftar bokningen förutsätts det att denne accepterar dessa allmänna villkor. 

Uppförandekod

Genom att godkänna användarvillkoren samtycker jag till följande uppförandekod:

 • Jag har valt en resa som passar mina förmågor, min konditionsnivå och mitt hälsotillstånd.
 • Jag har inga fysiska tillstånd eller funktionsnedsättningar som utgör en fara för mig eller andra resenärer i gruppen.
 • Jag har ett giltigt pass och alla visum, tillstånd, intyg och vaccinationer som krävs för resan.
 • Jag ska läsa allt material inför resan om kläder, medicinska krav och kulturspecifik etikett.
 • Jag ser till att meddela eventuella särskilda önskemål minst 30 dagar före avresan om det är möjligt. Detta inkluderar kostrestriktioner, medicinska krav och rumspreferenser. Jag förstår att företaget kommer att göra allt för att tillgodose särskilda önskemål men kan inte garantera att de kommer att uppfyllas.
 • Jag kommer att respektera lagar och seder i de länder jag besöker.
 • Jag respekterar mina medgästers rättigheter och integritet.
 • Jag förstår att gruppresor alltid innebär kompromisser för att tillgodose alla gruppmedlemmars olika önskemål, resmål, personligheter och fysiska förmågor. Företagets guider kan behöva improvisera och visa god tro, använda diskretion och/eller fatta beslut baserade på gruppens konsensus. Dessa beslut kanske inte alltid tillfredsställer varje enskild individ, men är avsedda att tillgodose gruppens övergripande önskemål.
 • Jag förstår att en mindre vältrafikerad väg innebär att tillgången till vårdinrättningar och evakueringstjänster kan vara begränsad.
 • Jag förstår att vädret ligger utanför företagets kontroll.
 • Jag kommer alltid att bära säkerhetsutrustning vid alla aktiviteter som anordnas av företaget.
 • Jag kommer inte att ha hörlurar på mig när jag cyklar.
 • Jag kommer att konsumera alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Om jag har godkänt användarvillkoren för någon annan är det min skyldighet att överföra denna information till dem också.

Företagets juridiska namn: HUD, storitve, d.o.o.

Momsnummer: SI95311289

Registreringsnummer för företaget: 6613047000

Licens för researrangör: 1733

Licens för turistbyråer: 1734

Information för banköverföring:

Företag: Företag: HUD, storitve, d.o.o. 

Adress: Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik, Slovenien

IBAN: SI56 6100 0001 5029 527

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Bank: Delavska Hranilnica d.d.

Användarvillkoren ska träda i kraft på dagen för

Vi erbjuder ett brett utbud av de bästa sakerna att göra i Slovenien, från cykling, vandring, vinteraktiviteter, klättring, grottor, canyoning, forsränning och andra utomhusaktiviteter.
Portföljbolag för Upptäckten av världen.